Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Dränering Jönköping

Markarbeten i Jönköping

Att tänka på när man arbetar under jord

Det finns mycket att utvärdera och tänka igenom innan man sätter igång med markarbete. Under jorden finns allt från elledningar till vatten och avlopp, för att inte nämna allt sådant som finns naturligt i marken som stora stenar, trädrötter och ibland till och med fornlämningar. Markarbete genomförs med hjälp av stora, tunga och bullriga maskiner men det gäller att veta vad man gör och gå varsamt framåt.


Vi vet förstås väldigt väl hur man går tillväga för att arbeta på och under markytan utan att riskera att skada eller förstöra något. Återigen - vi lämnar inget åt slumpen.


Stor kapacitet

Det finns inga gränser för hur stort eller litet ett markprojekt kan vara inom vårt företag, vår kapacitet är stor och vår vilja att leverera kvalitetstjänster till alla och envar är möjligen ännu större. Vi åtar oss markarbetsuppdrag från privatpersoner, företag och kommunen - alla är välkomna.

Stor kapacitet

Alla behöver vi medvetandegöra oss om vilken påverkan vi har på jorden och hennes resurser när vi arbetar, det spelar ingen större roll vilken bransch vi tillhör. Idag ska alla företag ha en medveten miljöpolicy och vi är förstås inget undantag. Bland de åtgärder som vi har vidtagit för att dra vårt strå till stacken för en grönare morgondag syns:

  • Vi har övergått till miljömärkt diesel till våra fordon och maskiner. När vi investerar nya maskiner så ser vi till att välja sådana som har effektiva motorer och låg bränsleförbrukning.
  • Vissa markarbeten kräver att man använder kemikalier. Vi arbetar aktivt med att hålla nere förbrukningen av kemikalier och väljer dessutom alltid miljövänliga sådana när möjlighet ges.
  • Vi är noggranna med att återvinna de material som går och vi står själva i stor mån för leverans till sopstationen.

Få en offert